پاکستان UNHCR برنامه توسعه مهارت

 

۲۰۲۰

UNHCR پاکستان با همکاری نیشنل وکیشنل تریننگ سینتر (NAVTTC) حمایت خود را از پناهندگان افغان و خانواده های میزبان پاکستانی در امرار معاش برای تقویت زندگی سالم و پایدار از طریق برنامه توسعه مهارت تقویت می کند. در این مراکز  (TVET) کہ یک از بھترین مراکز در سراسر کشور میباشند ، به افراد برگزیده مهارت های مورد از تقاضا ارائه می شود، و به آنها این امکان را می دهند کہ نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و از طریق خود اشتغالی به زندگی خود کمک کنند. در طول آموزش ۶ ماھہ  افراد برگزیدہ را ماھانہ ۳ ھزاز کلدار دادہ میشود، و در موقع فراغت از کورس بر آنھا ابزارهای تجاری کہ تجویز شده NAVTTC ھست، ارائه می شود.

مواجب ماهانه ابزارهای مفت سرتیبیکیک تشخیص شدہ بین الملی مفت تریننگ پذیرش رایگان
جوانان پناھندگان که پیشتر از پروژه های توسعه مهارت از NAVTCC و UNHCR در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فارغ از تحصیل شده بودند، همچنین میتوانند در دوران وظیفه تریننگ بیگیرند  ۔

 

جنس تجارت محور تقاضا نام اینستیتیوت    
اسلام آباد  
مرد اپراتور برای ماشین ھای بزرگ کنسترکشن تیکنالوجی تریننگ اینستیتیوت، اسلام آباد، آی جئ  پی رود، نزد ریلوے کیریج کمپنی، I-12 اسلام آباد

شمارہ تماس: 0519278103

03361269634, 051-9278400

 
مرد آتو مکینک   
مرد/ زن کمپیوتر آپریتور  
زن فیشن دیزائننگ و خیاطی  ویمن ویلفئر ایند دیویلیپمنت سینتر (WWDC)

کوچہ 34، G/7-1, ، اسلام آباد

 03365300703 (051-9252882)

 
آرایشگر  
آشپزی  
زن کمپیوتر آپریتور گورنمنت پولی تیکنیک فار ویمن سیکتر

    اسلام آبادH-8/1

 
آرایشگر  
فیشن دیزائننگ و خیاطی  
پیشاور  
زن آرایشگر گورنمنت پولی تیکنیک فار ویمن

فیز ۷ هیات آباد پیشاور

 091-9217670

 
فیشن دیزائننگ و خیاطی  
مرد الکتریسن و تیکنیسن برای سولر پینل گورنمنت کالج آف تیکنالاجی، کوهات رود پیشاور

091-9212739

 
سرب کاری + نصب سولر گیسر  
مرد سرتیفیکیت آئ تی ( وب دیزآئننگ و موبائیل ایپ  دیزآئننگ ) نیشنل یونیورستی آف مادرن لینگویجیز- پیشاور کیمپس یونیورستی تاؤن – پیشاور

03441902821   

0919218380

 
سرتیفیکیت آفیشل مینیجمنت (کمپیوتر ایپلیکیشن)   
مرد ائیر کندیشن و ریفریجیریشن گورنمنت ایدوانس تیکنیکل تریننگ سینتر – ایندسترئیل ایستیت هیات آباد پیشاور.

0915881389

 
الکتریسن و تیکنیسن برای سولر پینل  
آرایشگر  
نوشھرہ  
مرد اپراتور برای ماشین ھای بزرگ اپلائد تیکنالاجی اینستیتوت این ایل سی امن گر – جی تی رود – اولد درائ پوت نوشھرہ

 0923560316- 03149672943

 
مرد اپراتور برای ماشین ھای بزرگ ایف دبلیو او اینستیتوت اف تیکنیتکل ایجوکیشن – بارا بنده  نوشھرہ

0937842558

03153635747

 
ائیر کندیشن و ریفریجیریشن  
تکنسین برق  
مرد بلدنگ الکتریسن و تیکنیسن برای سولر پی وی اومامه اینستیتوت اف تیکنالاجی – سورایه خیل –  نوشھرہ. 0923633021  
سرب کاری + نصب سولر گیسر  
زن فیشن دیزائننگ و خایاطی نیشنل اینستیتوت اف تیکنالاجی، آکوراہ ختک، نوشھرہ

مین جی تی رود، ایراق آباد، نوشھرہ

(0333-9271338) 0333-9271338/

03339271338

 
آرایشگر  
مرد الیکتریشن  
ھاریپور  
مرد الیکتریشن گورنمنت پولیتیکنیک اینستیتیوت، سارا سالاح، ھاریپور

0995-319899, 0313-5872005

 
جوشکار (ویلدر)  
تعمیر موبایل  
زن فیشن دیزائننگ و خیاطی گورنمنت تریننگ ایند وکیشنل سینتر فار ویمن، خالابت تائونشیپ، سیکتر 4، عصمان چوک، نزد سیویل ھاسپیتل (شفاہ خانہ) ھاریپور

0336-9006699شمارہ تماس:

 (0333-9213682)

 
آرایشگر  
مرد میکانک گورنمنت تریننگ ایند وکیشنل سینتر فار بوائز، خالابت تائونشیپ، سیکتر 4، عصمان چوک، نزد سیویل ھاسپیتل (شفاہ خانہ) ھاریپور

0315-6888589شمارہ تماس:

 
بلدنگ الکتریسن و تیکنیسن برای سولر پی وی  
سرب کاری + نصب سولر گیسر  
ایچ وی اي آر سی  
صوابی  
زن فیشن دیزائننگ و خیاطی ایف دبلیو او اینستیتوت اف تیکنیتکل ایجوکیشن– ویمن – مار لار – صوابی  
مرد سرب کاری گورنمنت تیکنالاجی ایند وکیشنل سینتر فار بوائز ۔گادون ، ایندسترئیل استیت، توپی

 –  03463737801      03219860364 شمارہ تماس:

Land Line# 0938-270403

 
الیکتریشن  
مانسھرہ  
زن فیشن دیزائننگ و خیاطی گورنمنت تیکنیکل ایند وکیشنل سینتر فار ویمن

 (0997-302009, 0311-5690656)

 
آرایشگر  
مرد ایندستریل الیکتریشن گورنمنت تیکنیکل ایند وکیشنل سینتر (بوائز)، سجاول شریف، مانسھرہ

 03459626270 (0097540829)

 
سرب کاری  
مرد سرب کاری + نصب سولر گیسر گورنمنت تریننگ ایند وکیشنل سینتر فار بوائز

  033157063930313-9947694شمارہ تماس:

LandLine#0997-542050

 
بلدنگ الکتریسن و تیکنیسن برای سولر پی وی  
فیشن دیزائننگ و خیاطی  
مرد ایندستریل الیکتریشن گورنمنت پولی تیکنیک اینستیتیوت(بوائز) مانسھرہ  0997540861, 03369498351  
آر ائ سی  
کوھات  
مرد بلدنگ الکتریسن و تیکنیسن برای سولر پی وی گورنمنت کالج آف تیکنالاجی، پندی رود، کوھات

09229260063, 03339059861

 
سرب کاری + نصب سولر گیسر  
مرد بلدنگ الکتریسن و تیکنیسن برای سولر پی وی گورنمنت تیکنیکل ایند وکیشنل سینتر فار بوائز، گلشن آباد، محلہ شواری ، کوھات  

  092251460803334144646 شمارہ تماس:

 
آر ائ سی  
زن دستکاری و خیاطی گورنمنت تیکنیکل ایند وکیشنل سینتر فار ویمن

گلشن آباد، محلہ شواری، گیت نمبر 3، کوھات  

میدم مصرت بشیر

شمارہ تماس:  03355488527

 
آرایشگر  
مظفر آباد  
زن آرایشگر گورنمنت تریننگ ایند وکیشنل اینستیتیوت، چنار چوک، سینتر پلیت، مظفر آباد

شمارہ تماس: 05822-920619

 
مرد میکینیک موتر سائیکل  
اتک  
مرد میکینیک گورنمت تیکنیکل تریننگ اینستیتیوت، کامرا رود، تین نیلا مور

شمارہ تماس: (057-2364959)

 
الیکتریشن  
راولپندی  
مرد اپراتور برای ماشین ھای بزرگ اسکری اینستیتیوت آف تیکنالاجی، راوات، اسلام آباد

شمارہ تماس: (03357771170)

 
مرد اپراتور برای ماشین ھای بزرگ ائ تی آي این ایل سی ماندره – جی تی رود ماندره

051 3591053 and 03325296825

چکوال
زن آرایشگر گورنمنت وکیشنل تریننگ اینستیتیوت چکوال، نزد کلیسا، تھسیل چوک ، چکوال

شمارہ تماس:  03325203618   0543541586

 
دستکاری و خیاطی  
کوئتہ  
زن فیشن دیزائننگ و خیاطی ویمن تیکنیکل تریننگ سینتر، سمنگلی رود، کوئتہ

شمارہ تماس: 03401243119

 03337819767 – 081921112

 
آرایشگر  
اشپزی  
مرد جوشکاری گورنمنت ایگرو تیک تیچر ترییننگ سینتر، کوئتہ

بلاک نمبر 5، سیتلائیت تائون ، نزد شفاہ ھاسپیتل

شمارہ تماس: 0321-8005546

 
مرد/ زن کمپیوتر ایپلیکیشن  
مرد میکینک  
زن خیاطی  
مرد آتو مکینک  تیکنیکل تریننگ سینتر فار میل، سرکی رود، کوئتہ

شمارہ تماس: 03337876007

 
نجار (نجاری و صنایع دستی)  
مرد/ زن کمپیوتر ایپلیکیشن پاکستان ایندسترئل تیکنیکل اسستنس سینتر،        PITAC

بلدنگ نمبر،  41/35-4، نجم الدین ستریت، گیردت سنگ رود، کوئتہ

شمارہ تماس: 03023844602

 
تعمیر موبائل  
نصب کدن سولر یو پی ایس  
زن فیشن دیزائننگ و خیاطی گورنمنت پولی تیکنیک اینستیتیوت فار گرلز – سریاب رود

081-9211629

 
آرایشگر  
کمپیوتر ایپلیکیشن ایند آفس مینیجر  
زن خیاطی گورنمنت وکیشنل اینستیتیوت سرکی  رود – کوئتہ 03368575493  
آرایشگر  
چاغی  
مرد مکینک پاک چائنہ تیکنیکل تریننگ  دالبندین

0331-8500454 شمارہ تماس:

 
جوشکار (ویلدر)  
لورلائ  
مرد آر ائ سی تیکنیکل ایند وکیشنل سینتر فار مین، لورلائ

0333-8351734شمارہ تماس:

 
جوشکار (ویلدر)  
خیاطی  
پیشین  
مرد آتو مکینک گورنمنت پولی تیکنیک کالج خانوزئ –  پیشین

03313824823

 
کمپیوتر ایپلیکیشن ایند آفس مینیجر  
قلعه سیف الله  
مرد نقشه بردار  ( سیول سروئر) گورنمنت پولی تیکنیک کالج – مسلم باغ- قلعه سیف الله 03139384455  
کمپیوتر ایپلیکیشن ایند آفس مینیجر  
قلعه عبدالله  
مرد آر ائ سی وکیشنل تریننگ سینتر- قلعه عبدالله

03023878791

 
کمپیوتر ایپلیکیشن ایند آفس مینیجر  
کراچی  
مرد میکینک موتر سائیکل میمن ایندسترئل ایند تیکنیکل اینستیتیوت، سیویک سینتر ، کورنگی 5، کراچی

شمارہ تماس: 

021-35035542-3, 0345-2104253

 
کمپیوتر ایپلیکیشن  
زن آرایشگر ویمن تیکنیکل تریننگ سینتر، ستریت نمبر 3، سیکتر 15/B، بفر زون، کراچی

شمارہ تماس: 02136986241

 
برنامه های کامپیوتری  
فیشن دیزائننگ و خیاطی  
 

مرد

میکینک موتر سائیکل ایس او ایس ترییننگ اینستیتیوت اینفاق فائوندیشن کیمپس 52-6 – کورنگی تائونشپ – نزد لال آباد – کورنگی ، کراچی

شمارہ تماس: 03072524243

 
ایندستریل الیکتریشن  
اپراتور کمپیوتر  
مرد آتو مکینک امن اینستیتیوت ایند وکیشنل تریننگ – کورنگی تائونشپ – نزد پاکستان ریفائنری لیمیتد –  کراچی

111-111-823

 
مرد ایندستریل الیکتریشن  
زن خیاطی  

 

 

 

معیارها برای مشمولیت متقاضیان؛

 1. متقاضی افغان باید کارت معتبر پناهنده افغان (POR) داشته باشد۔
 2. اتباع پاکستانی که در مناطق فوق الذکر مستقر هستند باید دارای CNIC معتبر باشند۔
 3. متقاضی (زن و مرد) در زمان درخواست باید سن ۱۸ تا ۴۰ ساله باشند. جوانان کہ با سن ۱۶ تا ۲۴ سالہ میباشند، بہ آنھا اولویت خواھد دادہ شد.
 4. متقاضی نباید به دلیل فعالیتهای مجرمانه محكوم باشد۔
 5. کسانی که قبلاً آموزش های پروژه های NAVTTC- UNHCR را در سال 2018 و 2019 به اتمام رسانده اند ، واجد شرایط نیستند.
 6. کسانہ کہ در دوران مرحلہ ثبت نام شدن، اطلاعات غلط می دھند، ممکن ھتست از کورس خارج شوند۔

اطلاعات مزید؛

 1. متقاضیان باید فرم درخواست پر شده را همرای 2 عکس و کارت معتبر CNIC / POR را تا حداکثر تا 15 آپریل 2020 در مراکز درج شده لیست فوق ارائه بی دهند.

 

Regional Office, ICT / GB / AJK / RWP Div.

Plot- 39, NTB Building, Kirthar Road,

Sector H-9, Near PTV Academy,

Islamabad, Phone: 051-9215342

Regional Office, NAVTTC Sindh
State Life Building No.2,
8th Floor, Wallace Road, I.I. Chundringar Road, Karachi, Phone: 021-99217987
Regional Office, NAVTTC Balochistan
8-A, Jinnah Town,
Sanungli Road,

Quetta, Phone: 081-9203623

Regional Office, NAVTTC

Khyber Pakhtunkhwa
PDA Complex, Block-I, 3rd Floor,
Phase-V, Hayatabad,
Peshawar, Phone: 091-9217663

 

 1. در صورت تعطیل شدن مؤسسات یا نه بودن درخواست ، متقاضیان می توانند که از دیگر دفاتر NAVTTC درخواست به دست بیگیرد.
 2. انتخاب متقاضیان در معاملات مذکور بر اساس مصاحبه نهایی می شود۔
 3. تاریخ مصاحبہ از طریق نوتس بورد در مراکز علاقمند در تاریخ 20 آپریل 2020 دادہ می شود۔
 4. لیست نهایی برای کارآموزان منتخب در پایان همان روز مصاحبه ها نمایش خواھد شود.
 5. فرم درخواست را همچنین می توانید از وب سایت NAVTTC دائونلود یا ارسال کنید: navttc.org
 6. اطلاعات بیشتر را می توانید از شماره تماس زیر NAVTTC بدست بی آورید: 0519044407۔ متقاضیان همچنین می توانند با شماره های مشخص شده در تبلیغات مستقیماً با موسسات تماس بگیرند۔

 

 

 

پاکستان UNHCR

برنامه توسعه مهارت

 

پاکستانی:                                                                                                                  افغان مھاجر:  

 

تاریخ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام ( مطابق شناختی کارد/ کارتھای پی او آر) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام پدر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نام مادر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                جنس: مرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

شمارہ کارت پی او آر/ شناختی کارد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شمارہ تماس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ تولد:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شھر/ قریه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شورای اتحادیه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تھسیل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولسوالی: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرفه فعلی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرفه پدر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین مدرک تحصیلی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درخواستگار از طبقه  قسمت زیر اولیت دادہ می شود:

یتیمان بیوه ها فرد با توانایی های مختلف

 

 

درخواست برای اموزہ: اولیت اول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولیت دوم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اینستیتیوت که می خواھند ثبت نام شوند: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھاستل نیاز دارند: آرہ/ نه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

                                                                               

امضا: